وقتی وزير پيشين با بازنشستگی پيش از موعد صد هزار معلم موافقت كرد، استخدام دفتردار در آموزش وپرورش مدارس بـه يكباره از معلمان با سابقه خالي شد، مجبور شديم از نيروهاي شركتی حتی با مدرك ديپلم استفاده كنيم که تا كلاس درس خالی نماند...
عصر ایران؛ فهیمـه‌سادات طباطبایی - داستان استخدام معلمان درون آموزش و پرورش حکایت بـه شدت غم انگيزي است، قصه ای كه هر كس درون طول اين سالها شاهدش باشد نـه براي معلم كه براي دانش آموز مي‌گريد.
 
كل ماجرا درون اين سي و چندين سال بعد از انقلاب اين است:‌ درصد قابل ملاحظه ای از نيروي انساني اين وزارتخانـه از سر بيكاري و عدم پذيرش درون ارگان‌هاي ديگر و نـه از سر علاقه بـه آموزش و پرورش پناه مي‌آورند، درون اين ميان عده‌اي اندك راه تربيت معلم را رفته و مراحل آموزشي را سپري مي كنند اما آن بخش جامانده تحت عنوان نيروي شركتي و حق التدريس و نـهضت يار و مربي مـهد و با حقوق اندك و بدون بيمـه و مزايا وارد سيستم مي‌شوند بـه اميد آنكه يك روزي مانند پيشينيان هم صنف خود با فشار بر آموزش و پرورش و مجلس استخدام خواهند شد.

و اين شكل استخدام سال هاست كه رويه شده و همـه حق التدريسي ها و نيروهای شركتي خوب مي دانند كه اول بايد خود را وارد حفره‌های خالی رده های پایین درون مدارس مانند دفتردار، مربی بهداشت، نـهضت يار، مربي مـهد كنند که تا بعد... استخدام دفتردار در آموزش وپرورش و اين "بعد" نزديك بـه پنج سال مي‌شود که تا ديگر بتوان ادعای حق كرد: استخدام دفتردار در آموزش وپرورش اول بـه آموزش و پرورش فشار مي‌ آورند و اگر راه بـه جايي نبرند، تجمعات خود را روبروي مجلس آغاز مي كنند که تا حصول نتيجه.

در اين ميان آموزش و پرورش هميشـه مقاومت مي كند، چون بدنـه سنگين و فربه ای دارد كه از بعد آن برنمي آيد چه برسد بـه نطفه جديد ناقص كه نـه مدرك مرتبط دارد نـه آموزش تربيت دبيری ديده و نـه اين بدن پير فرتوت توانايي حمل آن را دارد؛ اما مجلس، اين نماينده هاي ادواري خوش مرام كه روزگار سپري شده بر آموزش و پرورش را نديده اند هر دوره براي خوشايند موكلان خود، مـهر اجبار را بر پيشاني آموزش و پرورش مي زنند که تا به اصطلاح خود فرياد هميشـه مظلوم معلمان را آرام كنند.
و حالا اين سيكل معيوب بعد از سه سال دوباره تكرار مي شود چرا كه آموزش و پرورش بـه تازگی ملزم بـه استخدام و به کارگیری ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نـهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون هست و بر چه كسي فجاياي اين نوع استخدام‌ها پوشيده است؟ از بحث چگونگي پرداخت حقوق و مزايا گرفته که تا افت تحصيلی دانش آموزان.
سخن بر سر این نیست کـه حقوق این افراد نادیده گرفته شود چرا کـه اینان نیز خود قربانی سیستم ناکارآمد حاکم بر آموزش و پرورش هستند بلکه تأکید بر آن هست که این روند، بر کیفیت آموزش اثرات مـهلک دارد.
 
  درون آخر مشتی از خروار را برايتان مثال ب از زبان حميدرضا حاجی بابايی وزير اسبق آموزش و پرورش كه درون سال تحصيلي ۸۹ مـی گفت: وقتی وزير پيشين با بازنشستگی پيش از موعد صد هزار معلم موافقت كرد، مدارس بـه يكباره از معلمان با سابقه خالي شد، مجبور شديم از نيروهاي شركتی حتی با مدرك ديپلم استفاده كنيم که تا كلاس درس خالی نماند، درون مازندران بيش از دو هزار نيرو بـه همين شكل براي مدارس ابتدايی گرفتيم و به كلاس فرستاديم. استخدام دفتردار در آموزش وپرورش راستی اين معلمان حق التدريسی درون صف استخدام همان شركتی های سال ۸۹ نيستند؟
 
[تراژدی استخدام معلم درون آموزش و پرورش استخدام دفتردار در آموزش وپرورش]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 18 Jun 2018 11:17:00 +0000